Your Project Management Partner

Aktualności

Projekt: Stworzenie internetowego serwisu, wspomagającego procesy zarządzania projektami/zadaniami oraz usprawniającego komunikację w zespołach projektowych | 01-12-2009

Firma PM PARTNER otrzymała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w ramach działania 8.1, na realizację innowacyjnego projektu pt.: "Stworzenie internetowego serwisu, wspomagającego procesy zarządzania projektami/zadaniami oraz usprawniającego komunikację w zespołach projektowych"

Celem projektu jest stworzenie aplikacji internetowej, w ramach której firma PM PARTNER
będzie udostępniać e-usługi związane z zarządzaniem projektami i portfelami projektów.
Aplikacja dedykowana będzie zarówno niewielkim zespołom niekomercyjnym (np. grupy studentów), jak i firmom z sektora MSP, realizującym projekty różnego typu.
Projekt został rozpoczęty, a jego zakończenie planowane jest na luty 2012r.